Agenţia universitară a Francofoniei

 

 

 

 

          În baza Conveţiei încheiate, la data de 26 oct. 2009, între Universitatea din Piteşti şi Agenţia universitară a Francofoniei (AUF) s-a deschis un punct de acces la informaţie (Point Accčs Information - PAI) subvenţionat de AUF, în vederea facilitării accesului la informaţie ştiinţifică a studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor din Universitatea din Piteşti.

Prin intermediul Punctul de Acces la Informaţie (PAI) se oferă acces următoarele baze de date:

  • catalogul INIST (L'Institut de l'Information Scientifique et Technique), o sursă fundamentală de documentare electronică, care facilitează accesul la una dintre cele mai importante colecţii de publicaţii ştiinţifice din Europa;
  • baza de date Techniques de l'ingénieur - cea mai importantă colecţie documentară tehnico-ştiinţifică în limba franceză, cuprinzând 11 tematici şi aproximativ 4000 de articole;
  • FRANTEXT - o bază de date textuală care permite căutarea unor cuvinte, leme sau expresii într-un text dat. Frantext cuprinde aproximativ 4000 de texte în limba franceză, de la opere literare clasice la diferite texte tehnice. Se pot regăsi atât texte din secolele XVIII, XIX, XX, cât şi o selecţie mai mică de texte din secolul XVII, Evul Mediu şi Renaştere. Genurile literare care se regăsesc sunt: roman, poezie, teatru, critică literară, jurnalism, eseuri, corespondenţă, descrieri de călătorie ş. a. Cuprinde texte din domeniile: biologie, istorie, economie şi filosofie;
  • Baza de date Cairn - cuprinde 68.949 de articole publicate începând cu anul 2001 în reviste de ştiinţe umane şi sociale.
  • HARMATHEQUE - catalog electronic complet cu acces la 24.274 cărţi electronice, 16.956 de articole electronice, 257 de filme, 599 de programe audio din domenii ca: Literatură, Istorie-Geografie, Economie şi Management, Etnologie Sociologie, Ştiinţe politice şi sociale, Comunicare şi Lingvistică, Ştiinţe şi Sănătate, Arte, Filosofie;
  • Scholarvox by Cyberlibris: platformă de cărţi electronice: oferă cărţi proprii Agenţiei Universitare a Francofoniei în integralitatea lor, fişa cărţii şi lectura ei în totalitate;
  • Encyclopaedia Universalis - cuprinde 33.000 de articole, 24.000 de fotografii, reproduceri, hărţi, desene şi scheme, 520 de filme şi animaţii şi 800 de minute de înregistrări sonore.

 

Grilă tarifară de comandă:

  • articol în limba franceză 1.00
  • articol în altă limbă decât franceză 3.00 €
  • teză susţinută în Franţa 10.00 €

 

Acest punct de informare funcţionează în sediul central al Bibliotecii Universităţii din Piteşti - Sala de Lectură Periodice şi este administrat de doamna Carmen Tudor (carmen_nicoleta_tudor@yahoo.com)