Biblioteca în cifre

Repere ale Bibliotecii Universităţii din Piteşti privind anul 2017

Cap. 1 Colecţiile bibliotecii

Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente existente la sfârşitul anului 2017: 271206 unităţi bibliografice

Total documente achiziţionate în cursul anului 2017: 2099 (955 cărţi, 1095 periodice, 49 alte tipuri de documente) din care:

-      din finanţare instituţională: 798

-      din finanţare publică: 70

-      din alte surse: donaţii - 876 şi schimb intern/internaţional – 355

Repartizarea publicaţiilor după conţinut:

TOTAL

Social-politice
CZU 1, 3, 93

Şt. Naturii, ma-
tematică - CZU 5

Tehnică - CZU 6
(fără 61, 63)

Agricultură
CZU 63

Beletristică
CZU 82

Alte materii CZU 0,2,61,7,81,91

Cărţi         955 din care

197

81

187

-

221

269

Periodice  1095 din care

475

136

189

2

64

229

Colecţii electronice

                      46 din care

11

17

6

2

 

10

Manuscrise    2 din care

 

 

 

 

 

2

Partituri         1 din care

 

 

 

 

 

1

 Intrări noi în raport cu structura lingvistică:

Înregistrări bibliografice

Luni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Română

95

150

227

281

319

248

192

15

239

245

106

220

Engleză

86

65

27

63

85

79

43

7

82

158

60

53

Franceză

10

12

31

34

39

27

9

2

22

33

12

15

Italiană

 

 

 

 

17

2

 

1

 

2

3

1

Germană

2

2

5

9

6

2

 

 

 

2

2

2

Spaniolă

 

 

2

2

5

1

1

 

5

8

7

7

Rusă

 

 

2

11

7

 

 

 

 

9

 

 

Chineză

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Poloneză

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

193

229

294

400

479

360

245

25

348

457

190

298

 Structura intrărilor după tipul publicaţiilor:

Înregistrări bibliografice

Luni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Monografii

62

95

92

35

61

95

30

15

57

48

37

42

Seriale

64

64

109

139

129

98

116

 

106

267

54

130

Partituri muzicale

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Audio/video

31

 

1

 

 

 

 

 

37

 

14

 

Materiale grafice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Articole

18

65

89

185

229

140

90

10

129

112

79

115

Alte tipuri de doc.

6

8

3

 

21

5

 

2

2

4

2

6

Total

181

232

294

359

440

338

237

27

331

431

186

301

 Abonamente periodice româneşti şi străine 106 titluri, din care:

            - 77 titluri interne(563 volume) şi 29 titluri externe (182 volume)

Nr. volume recondiţionate: 148

Nr. total descrieri bibliografice ale articolelor: 37700 din care intrări în cursul anului 1260

  

Eliminări de documente: 6912 exemplare şi 156 titluri  

Structura casărilor după conţinut:

TOTAL

din care seriale

Social-politice
CZU 1, 3, 93

Şt. Naturii, ma-
tematică - CZU 5

Tehnică - CZU 6
(fără 61, 63)

Agricultură
CZU 63

Beletristică
CZU 82

Alte materii CZU 0,2,61,7,81,91

6912

135

80

1504

4523

1

3

666

 

Tabelul înregistrărilor de autorităţi:

Înregistrări bibliografice

Luni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nume persoane

74

111

105

92

162

160

42

5

93

147

87

136

Nume colectivitate

3

3

17

11

2

17

5

2

3

4

4

2

Nume geografic

 

 

2

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Subiect

40

58

77

149

188

114

41

11

103

202

174

79

Forma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Total

117

172

201

253

353

292

88

18

199

353

265

219

 

 Cap. 2 Împrumut şi schimb interbibliotecar

Împrumut interbibliotecar:

ü  46 de titluri solicitate de BUP altor biblioteci, din care 40 primite

ü  16 de titluri solicitate BUP de alte biblioteci, din care 16 furnizate

Schimb interbibliotecar:

ü  14 parteneri interni şi 1 partener extern

ü  3 titluri cărţi+periodice şi 39 exemplare cărţi+periodice

Cap. 3 Accesul şi facilităţile bibliotecii

Documente cu acces liber la raft (din total colecţii): 68087 unităţi fizice

Înregistrări catalografice în sistem automatizat: 151967

Staţii de lucru pentru utilizatori: 27

ü  conectate la internet: 14

ü  conectate la intranet: 13

Locuri în sălile de lectură: 396

Personalul bibliotecii: 16 din care studii superioare 14, studii medii 1, alt nivel 1

 

Cap. 4 Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii

Utilizatori înscrişi (2013-2017): 6614

Utilizatori activi: 1963

ü  noi înscrişi: 1117 

ü  vizaţi: 846

Tranzacţii de împrumut individual (documente eliberate): 62263

Tranzacţii de referinţe virtuale: 234

Vizite la bibliotecă: 32430

Vizite virtuale la resursele din reţeaua bibliotecii: 18200

Indici de anali

ü  Indice de frecvenţă (nr. vizite la bibliotecă/nr. total utilizatori): 25.79%

ü  Indice de lectură (total volume consultate/nr. total utilizatori): 30.88%

ü  Indice de circulaţie (nr. volume consultate /nr. volume existente): 0.22%

 

Cap. 5 Veniturile şi cheltuielile bibliotecii, în anul financiar 2017, pe surse de finanţare şi categorii de cheltuieli

Venituri proprii (penalizări pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate şi eliberare/vizare  permise pentru utilizatorii nespecifici): 2543,81

Cheltuieli pentru achiziţii de documente     

-  din venituri proprii : - cheltuieli: 86372,12

-  din alte venituri (donaţii şi schimb interbibliotecar): 19412,42


 

Biblioteca în cifre

Repere ale Bibliotecii Universităţii din Piteşti privind anul 2016

 

Cap. 1 Colecţiile bibliotecii

Cărţi, periodice şi alte tipuri de documente existente la sfârşitul anului 2016: 276019 unităţi bibliografice

      Total documente achiziţionate în cursul anului: 2449 (1294 cărţi şi 1155 periodice) din care:

-         din finanţare instituţională: 210

-         din venituri proprii: 702

-         din alte surse: donaţii - 1106 şi schimb intern/internaţional – 355

-         din contracte de cercetare - 76

-         repartizarea publicaţiilor de tip carte după conţinut (conform tabelului)

TOTAL

Social-politice
CZU 1, 3, 93

Şt. Naturii, ma-
tematică - CZU 5

Tehnică - CZU 6
(fără 61, 63)

Agricultură
CZU 63

Beletristică
CZU 82

Alte materii CZU 0,2,61,7,81,91

Cărţi        1294 din care

367

163

219

15

171

359

Periodice 1155 din care

536

133

217

5

74

190

Colecţii electronice: 1145 din care 59 intrări în cursul anului (cărţi 37 şi periodice 22)

Abonamente periodice româneşti şi străine 128: din care 91 titluri interne şi 37 titluri externe

Abonamente presă: 8

Nr. volume recondiţionate: 955

Nr. total descrieri bibliografice ale articolelor: 36394 din care intrări în cursul anului 805

Cap. 2 Împrumut interbibliotecar

ü      53 de titluri solicitate de BUP altor biblioteci, din care 47 primite

ü      35 titluri solicitate BUP de alte biblioteci, din care 35 furnizate

Cap. 3 Accesul şi facilităţile bibliotecii

Documente cu acces liber la raft (din total colecţii): 67772 unităţi fizice

Înregistrări catalografice în sistem automatizat: 148806

Staţii de lucru pentru utilizatori: 27

ü      conectate la internet: 14

ü      conectate la intranet: 13

Locuri în sălile de lectură: 396

Personalul bibliotecii: 18 din care studii superioare 15, studii medii 2, alt nivel 1

Cap. 4 Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii

Utilizatori înscrişi (2012-2016): 6833

Utilizatori activi: 4030

ü      noi înscrişi: 1007 

ü      vizaţi: 3023

Tranzacţii de împrumut individual (documente eliberate): 93578

Tranzacţii de referinţe virtuale: 50

Vizite la bibliotecă: 84148

Vizite virtuale la resursele din reţeaua bibliotecii: 8578

Indici de anali

ü      Indice de frecvenţă (nr. vizite la bibliotecă/nr. total utilizatori): 23.01%

ü      Indice de lectură (total volume consultate/nr. total utilizatori): 23.22%

ü      Indice de circulaţie (nr. volume consultate /nr. volume existente): 0.34%

Cap. 5 Veniturile şi cheltuielile bibliotecii, în anul financiar 2016, pe surse de finanţare şi categorii de cheltuieli

Venituri proprii (penalizări pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate şi eliberare/vizare  permise pentru utilizatorii nespecifici): 2834,20

Cheltuieli curente      -  din  finanţare publică/instituţională

- cheltuieli cu personalul: 742943

- cheltuieli pentru achiziţii de documente: 16229,64

-  din venituri proprii : - cheltuieli pentru achiziţii de documente: 63288,95

-  din alte venituri (donaţii, schimb şi contracte de cercetare): 36382,45

 

Biblioteca în cifre

Repere ale Bibliotecii Universităţii din Piteşti privind anul 2015

 

Cap. 1 Colecţiile bibliotecii

Cărţi şi periodice tipărite existente la sfârşitul anului: 273570 unităţi bibliografice

      Total documente achiziţionate în cursul anului: 3523 (1887 cărţi şi 1636 periodice) din care:

-         din finanţare instituţională: 1002

-         din venituri proprii: 378

-         din alte surse: donaţii - 1694 şi schimb intern/internaţional - 449

-         repartizarea publicaţiilor de tip carte după conţinut (conform tabelului)

TOTAL

 

Social-politice
CZU 1, 3, 93

Şt. Naturii, matematică - CZU 5

Tehnică - CZU 6
(fără 61, 63)

Agricultură
CZU 63

Beletristică
CZU 82

Alte materii CZU 0,2,61,7,81,91

Cărţi        1887 din care

551

191

216

18

562

349

Periodice 1636 din care

753

227

298

19

149

190

Colecţii electronice: 1081 din care 63 intrări în cursul anului (cărţi 43 şi periodice 15)

Nr. total de titluri (cărţi, periodice şi articole): 146696

Abonamente periodice româneşti şi străine 130: din care 90 titluri interne şi 40 titluri externe

Abonamente presă: 8 titluri

Resurse gratuite de pe Internet: 11

Eliminări de documente: 6922 exemplare şi 6907 titluri                                      

Nr. volume recondiţionate: 772

Nr. total descrieri bibliografice ale articolelor: 35589 din care intrări în cursul anului 1293

                                                                              

Cap. 2 Împrumut şi schimb interbibliotecar

Împrumut interbibliotecar: 60 de titluri solicitate de BUP altor biblioteci, din care 57 primite

                                            43 titluri solicitate BUP de alte biblioteci, din care 43 furnizate

Schimb interbibliotecar: 28 parteneri interni şi 31 parteneri externi

   3 titluri cărţi+periodice şi 210 exemplare cărţi+periodice

 

Cap. 3 Accesul şi facilităţile bibliotecii

Documente cu acces liber la raft (din total colecţii): 66734 unităţi fizice

Înregistrări catalografice în sistem automatizat: 146696

Staţii de lucru pentru utilizatori: 27

-         conectate la internet: 14

-         conectate la intranet: 13

Locuri în sălile de lectură: 396

Personalul bibliotecii: 18 din care studii superioare 15, studii medii 2, alt nivel 1

 

Cap. 4 Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii

Utilizatori înscrişi (2011-2015): 7136

Utilizatori activi: 4969

§         noi înscrişi: 1230

§         vizaţi: 3739

Tranzacţii de împrumut individual (documente eliberate): 102637

Tranzacţii de referinţe virtuale: 110

Vizite la bibliotecă: 81256

Vizite virtuale la resursele din reţeaua bibliotecii: 31153

Indici de anali

§         Indice de frecvenţă (nr. vizite la bibliotecă/nr. total utilizatori): 22.62%

§         Indice de lectură (total volume consultate/nr. total utilizatori): 20.66%

§         Indice de circulaţie (nr. volume consultate /nr. volume existente): 0.38%

Cap. 5 Veniturile şi cheltuielile bibliotecii, în anul financiar 2015, pe surse de finanţare şi categorii de cheltuieli

Venituri proprii (penalizări pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor împrumutate şi eliberare/vizare  permise pentru utilizatorii nespecifici): 2642

Cheltuieli curente      -  din  finanţare publică/instituţională

- cheltuieli cu personalul: 651370

- cheltuieli pentru achiziţii de documente: 48117

-  din venituri proprii : - cheltuieli pentru achiziţii de documente: 49363

-  din alte venituri - cheltuieli pentru achiziţii de documente: 18713

 

 

Biblioteca în cifre

Repere ale Bibliotecii Universităţii din Piteşti privind anul 2014

 

 

Cap. 1 Colecţiile bibliotecii

Cărţi şi periodice tipărite existente la sfârşitul anului: 272057 unităţi bibliografice

      Total documente achiziţionate în cursul anului: 3955 (2487 cărţi şi 1468 periodice) din care:

-         din finanţare instituţională: 1589

-         din venituri proprii: 333

-         din alte surse: donaţii - 1495 şi schimb intern/internaţional - 538

-         repartizarea publicaţiilor de tip carte după conţinut (conform tabelului)

 

TOTAL

 

Social-politice
CZU 1, 3, 93

Şt. Naturii, ma-
tematică - CZU 5

Tehnică

-CZU 6
(fără 61, 63)

Agricultură
CZU 63

Beletristică
CZU 82

Alte materii CZU 0,2,61,7,81,91

Cărţi        2487 din care

530

182

235

36

891

613

Periodice 1468 din care

728

154

213

6

124

243

Colecţii electronice: 1023 din care 76 în limba română şi 32 intrări în cursul anului

Nr. total de titluri (cărţi periodice şi articole): 137265

Abonamente periodice româneşti şi străine 93: din care 93 titluri interne şi 0 titluri externe

Abonamente presă: 8 titluri

Resurse gratuite de pe Internet: 11

Eliminări de documente: 3 exemplare şi 3 titluri                                      

Nr. volume recondiţionate: 1240

Nr. total descrieri bibliografice ale articolelor: 34207 din care intrări în cursul anului 2382

                                                                              

Cap. 2 Împrumut şi schimb interbibliotecar

Împrumut interbibliotecar: 1875 de titluri solicitate de BUP altor biblioteci, din care 179 primite

                                            21 titluri solicitate BUP de alte biblioteci, din care 21 furnizate

Schimb interbibliotecar: 17 parteneri interni şi 27 parteneri externi

   2 titluri cărţi+periodice şi 55 exemplare cărţi+periodice

 

Cap. 3 Accesul şi facilităţile bibliotecii

Documente cu acces liber la raft (din total colecţii): 64450 unităţi fizice

Înregistrări catalografice în sistem automatizat: 250253

Staţii de lucru pentru utilizatori: 27

-         conectate la internet: 14

-         conectate la intranet: 13

Locuri în sălile de lectură: 396

Personalul bibliotecii: 18 din care studii superioare 15, studii medii 2, alt nivel 1

 

Cap. 4 Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii

Utilizatori înscrişi (2010-2014): 7465

Utilizatori activi: 2953

§         noi înscrişi: 1494

§         vizaţi: 1459

Tranzacţii de împrumut individual (documente eliberate): 108974

Tranzacţii de referinţe virtuale: 32

Vizite la bibliotecă: 86949

Vizite virtuale la resursele din reţeaua bibliotecii: 25866

Indici de anali

§         Indice de frecvenţă (nr. vizite la bibliotecă/nr. total utilizatori): 38.20%

§         Indice de lectură (total volume consultate/nr. total utilizatori): 36.90%

§         Indice de circulaţie (nr. volume consultate /nr. volume existente): 0.40%
 

 

 

Biblioteca în cifre

Repere ale Bibliotecii Universităţii din Piteşti privind anul 2013

 

 

Cap. 1 Colecţiile bibliotecii

Cărţi şi periodice tipărite existente la sfârşitul anului: 268148 unităţi bibliografice

      Total documente achiziţionate în cursul anului: 1974 (881 cărţi şi 1093 periodice) din care:

-         din finanţare instituţională: 210

-         din venituri proprii: 1077

-         din alte surse (donaţii, schimb intern/internaţional şi cercetare): 687

-         repartizarea publicaţiilor de tip carte după conţinut (conform tabelului)

Social-politice
CZU 1, 3, 93

Şt. Naturii, ma-
tematică - CZU 5

Tehnică - CZU 6
(fără 61, 63)

Agricultură
CZU 63

Beletristică
CZU 82

Alte materii CZU 0,2,61,7,81,91

345

54

116

0

171

195

Colecţii electronice: 991 din care 66 în limba română şi 15 intrări în cursul anului

Nr. total de titluri: 47971 din care intrări în cursul anului 873

Abonamente periodice româneşti şi străine 141: din care 89 titluri interne şi 52 titluri externe

Resurse gratuite de pe Internet: 14

Eliminări de documente: 1124 exemplare şi  924 titluri                                      

Nr. volume recondiţionate: 1722

Nr. total descrieri bibliografice ale articolelor: 31825 din care intrări în cursul anului 2102

                                                                              

Cap. 2 Împrumut şi schimb interbibliotecar

Împrumut interbibliotecar: 175 de titluri solicitate de BUP altor biblioteci, din care 169 primite

                                            78 titluri solicitate BUP de alte biblioteci, din care 73 furnizate

Schimb interbibliotecar: 35 parteneri interni şi 38 parteneri externi

   10 titluri cărţi+periodice şi 353 exemplare cărţi+periodice

 

Cap. 3 Accesul şi facilităţile bibliotecii

Documente cu acces liber la raft (din total colecţii): 73106 unităţi fizice

Staţii de lucru pentru utilizatori: 27

-         conectate la internet: 14

-         conectate la intranet: 13

Locuri în sălile de lectură: 396

Personalul bibliotecii: 20 din care studii superioare 16, studii medii 2, alt nivel 2

 

Cap. 4 Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii

Utilizatori înscrişi (2009-2013): 7692

Utilizatori activi: 3108

§         noi înscrişi: 1766

§         vizaţi: 1342

Tranzacţii de împrumut individual (documente eliberate): 108044

Tranzacţii de referinţe virtuale: 178

Vizite la bibliotecă: 86702

Vizite virtuale la resursele din reţeaua bibliotecii: 34226

Indici de anali

§         Indice de frecvenţă (nr. vizite la bibliotecă/nr. total utilizatori): 38.91%

§         Indice de lectură (total volume consultate/nr. total utilizatori): 34.76%

§         Indice de circulaţie (nr. volume consultate /nr. volume existente): 0.40%

 

 

Biblioteca în cifre

Repere ale Bibliotecii Universităţii din Piteşti privind anul 2012

 

Cap. 1 Colecţiile bibliotecii

Cărţi şi periodice tipărite existente la sfârşitul anului: 267298 unităţi bibliografice

      Total documente achiziţionate în cursul anului: 5779

           din care:

-         din finanţare instituţională: 2419

-         din venituri proprii: 197

-         din alte surse (donaţii, schimb intern/internaţional şi cercetare): 3163

Colecţii electronice: 1021 din care intrări în cursul anului 24

Nr. total de titluri: 48022 din care intrări în cursul anului: 2403

Abonamente periodice româneşti şi străine 137:

-         90 titluri interne

-         47 titluri externe

Resurse gratuite de pe Internet: 14

Eliminări de documente: 6

Nr. volume recondiţionate: 1489

Nr. total descrieri bibliografice ale articolelor: 29723 din care intrări în cursul anului 3642

                                                                              

Cap. 2 Împrumut şi schimb interbibliotecar

Împrumut interbibliotecar: 108 de titluri solicitate de BUP altor biblioteci, din care 103 primite

                                         14 titluri solicitate BUP de alte biblioteci, din care 14 furnizate

Schimb interbibliotecar:  33 parteneri interni şi 35 parteneri externi

 26 titluri cărţi şi 11 titluri periodice

 

Cap. 3 Accesul şi facilităţile bibliotecii

Staţii de lucru pentru utilizatori: 27

-         conectate la internet: 14

-         conectate la intranet: 13

Locuri în sălile de lectură: 396

Personalul bibliotecii: 21 din care studii superioare 17, studii medii 2, alt nivel 2

Programe şi evenimente culturale: 51

 

Cap. 4 Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii

Utilizatori înscrişi (2008-2012): 7218

Utilizatori activi: 2976

§         noi înscrişi: 1440

§         vizaţi: 1536

Tranzacţii de împrumut individual (documente eliberate): 99668

Tranzacţii de referinţe virtuale: 152

Vizite la bibliotecă: 77296

Vizite virtuale la resursele din reţeaua bibliotecii: 10456

Indici de anali

§         Indice de frecvenţă (nr. vizite la bibliotecă/nr. total utilizatori): 29.49%

§         Indice de lectură (total volume consultate/nr. total utilizatori): 33.49%

§         Indice de circulaţie (nr. volume consultate /nr. volume existente): 0.37%

 

 

Biblioteca în cifre

Repere ale Bibliotecii Universităţii din Piteşti privind anul 2011

 

  • Colecţiile bibliotecii

Nr. total volume: 261525 unităţi bibliografice

      Total documente achiziţionate în cursul anului 2011: 6883

           din care:

-         din finanţare instituţională: 2034

-         din venituri proprii: 1228

-         din alte surse (donaţii şi schimb intern/internaţional): 3621

Nr. total de titluri: 45619 din care intrări în cursul anului: 2884

Abonamente periodice româneşti şi străine 124:

-         83 titluri interne

-         41 titluri străine

Resurse gratuite de pe Internet: 11

·         Eliminări de documente: 9

  • Împrumut şi schimb interbibliotecar

-                     Împrumut interbibliotecar: 80 de titluri solicitate de BUP altor biblioteci, din care 77 primite

        5 titluri solicitate BUP de alte biblioteci, din care 5 furnizate

-                     Nr. publicaţii schimb interbibliotecar în ţară (40 parteneri) şi în străinătate (40 parteneri): 23 titluri cărţi şi 7 titluri periodice

·         Accesul şi facilităţile bibliotecii

- Staţii de lucru pentru utilizatori: 24

-         conectate la internet: 16

-         conectate la intranet: 8

- Locuri în sălile de lectură: 396

- Personalul bibliotecii: 22

·         Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii

-                     Utilizatori înscrişi (2007-2011): 7439

-                     Utilizatori activi: 2645

§                    noi înscrişi: 1310

§                    vizaţi: 1335

-                     Tranzacţii de împrumut individual: 109996

-                     Tranzacţii de referinţe: 82

-                     Vizite la bibliotecă: 74281

-                     Vizite virtuale la resursele din reţeaua bibliotecii: 13478

-                     Nr. volume recondiţionate: 2058

-                     Programe şi evenimente culturale: 35

-                     Indici de anali

§                    Indice de frecvenţă (nr. vizite la bibliotecă/nr. total utilizatori): 33.18%

§                    Indice de lectură (total volume consultate/nr. total utilizatori): 41.59%

§                    Indice de circulaţie (nr. volume consultate /nr. volume existente): 0.42%

 

 

Biblioteca în cifre

Repere ale Bibliotecii Universităţii din Piteşti privind anul 2010

 

  • Colecţiile bibliotecii

Nr. total volume: 254388 unităţi bibliografice,

      Total documente achiziţionate în cursul anului 2010: 4762, din care:

-         din finanţare instituţională: 1827

-         din venituri proprii: 750

-         din alte surse (donaţii şi schimb intern/internaţional): 2185

Nr. total de titluri: 43134 din care intrări în cursul anului: 1790

Abonamente periodice româneşti şi străine 191:

-         138 titluri interne

-         53 titluri străine

Resurse gratuite de pe Internet: 6

·         Eliminări de documente: 9

  • Împrumut şi schimb interbibliotecar

-                     Cereri de împrumut interbibliotecar: 25 titluri solicitate de BUP şi 24 titluri primate

-                     Nr. publicaţii schimb interbibliotecar în ţară (41 parteneri) şi în străinătate (32 parteneri): 38 titluri cărţi şi 13 titluri periodice

·         Accesul şi facilităţile bibliotecii

-         Staţii de lucru pentru utilizatori: 22

-         conectate la internet: 14

-         conectate la intranet: 8

-         Locuri în sălile de lectură: 380

-         Personalul bibliotecii: 23

·         Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii

-                     Utilizatori înscrişi (2006-2010): 7305

-                     Utilizatori activi: 2753

§                    noi înscrişi: 1559

§                    vizaţi: 1194

-                     Tranzacţii de împrumut individual: 117929

-                     Tranzacţii de referinţe: 151

-                     Vizite la bibliotecă: 64601

-                     Vizite virtuale la resursele din reţeaua bibliotecii: 7812

-                     Nr. volume recondiţionate: 1429

-                     Programe şi evenimente culturale: 28

-                     Indici de anali

§                    Indice de frecvenţă (nr. vizite la bibliotecă/nr. total utilizatori): 26.30%

§                    Indice de lectură (total volume consultate/nr. total utilizatori): 42.84%

§                    Indice de circulaţie (nr. volume consultate /nr. volume existente): 0.46%