Biblioteca Universităţii din Piteşti în date

 

 

1962             Înfiinţarea Bibliotecii o dată cu Institutul Pedagogic de 3 ani din Piteşti, având Secţie Împrumut şi Sală de lectură în Corpul B (Str. Gheorghe Doja)

1969             Îşi începe activitatea Biblioteca Institutului de Subingineri din Piteşti, cu Secţie Împrumut şi Sală de lectură în Corpul D (Fundătura Teilor)

1974-1980    Etapă de înflorire atât a învăţământului superior piteştean, cât şi a bibliotecii. În componenţa fondului de 77.122 de volume al Bibliotecii Universităţii (Institutului de Învăţământ superior Piteşti), intră 15.955 de volume

1980             Este demarat schimbul interbibliotecar de publicaţii, cu 21 de universităţi

1982             Institutul de Învăţământ Superior rămâne numai cu Facultatea Tehnică. În acel moment se achiziţionau doar cărţi tehnice, funcţionau în paralel biblioteca cu caracter enciclopedic şi biblioteca Facultăţii Tehnice. La sfârşitul lunii decembrie 1982, numărul volumelor scoase din uz, casate, a depăşit numărul celor intrate

1990-1991    Biblioteca şi-a redobândit caracterul enciclopedic, continuându-se activitatea de completare a valorosului fond existent

1991             O dată cu înfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă, îşi încep activitatea Secţia Împrumut şi Sala de lectură din Corpul G (Liceul „Al. Odobescu” Piteşti)

1993-1995    Începe informatizarea bibliotecii, folosind o bază de date în programul FoxPro. Din a doua jumătate a anului 1995 s-au creat noi baze de date folosind programul special pentru biblioteci CDS/ISIS

1996             Înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative, fondurile de documente pentru această facultate putând fi consultate tot în locaţia din Corpul G

1997 (9 mai) Primirea unei donaţii de carte străină din partea statului german prin “Programul de dotare a bibliotecilor din Est”, în valoare de 30.000 DM (cu selecţie din cataloage de la peste 300 de edituri ştiinţifice din Germania)

2000 (15 februarie)  Primirea unei donaţii de la Biblioteca Municipală din Lyon constând în 8.500 de exemplare cărţi, în valoare de 10.000 FRF

2002 (11 februarie) Operaţiunea de despărţire a fondului Bibliotecii Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administrative de fondul Bibliotecii Facultăţii de Teologie Ortodoxă (atât Sala de lectură cât şi Secţia împrumut ale celor două Biblioteci erau situate în clădirea Liceului „Al. Odobescu” Piteşti)

2002 (iulie)  Terminarea lucrărilor de finisare a Sediului Central al Bibliotecii, fiind date în folosinţă: o sală de lectură cu acces liber la raft şi cu caracter enciclopedic, o sală de lectură pentru periodice, o sală pentru consultarea bazelor de date (catalogul electronic), două depozite carte (puncte de împrumut).

2002 (noiembrie) Achiziţionarea unui sistem integrat de bibliotecă, TINLIB, continuându-se astfel procesul de informatizare. Softul specializat pe servicii de bibliotecă a fost implementat în vederea înregistrării electronice a datelor bibliografice şi a evidenţei interne. Acest lucru va facilita gestiunea informaţiei specifice cu care biblioteca lucrează, informaţia odată introdusă în sistem putând fi accesată şi utilizată de mai multe compartimente din cadrul bibliotecii şi de utilizatori.

2003 (17 februarie)  BUP devine o extensie a Bibliotecii ONU – Bucureşti, şi un punct de informare ONU, oferind date la zi cu privire la activitatea ONU

2004 (25 martie) Încheierea protocolului de aderare la reţeaua distribuită de informare bibliografică şi documentară bazată pe TI&C

2004 (22 septembrie) Donaţie de carte din Barcelona (Spania), 2.858 volume, din care au fost selectate 929, în valoare de aproximativ 2.300 lei, restul de 1.929 volume rămânând la Catedra de Limbi Romanice, secţia Franceză-Spaniolă, ca material didactic

2004 (7 octombrie) Protocol de aderare la reţeaua de biblioteci în cadrul proiectului ”Utilizarea cărţii virtuale în procesul de e-learning”

2005 (14 iunie)  Donaţie de 2.500 volume în limba franceză de la Biblioteca Municipală din Lyon, Franţa

2005 (4 iulie)  Încheierea protocolului de aderare la reţeaua de biblioteci în cadrul proiectului “Sistem informatic dedicat bibliotecilor – Catalog Naţional şi Bibliotecă Digitală”

2007 (29 mai) Contract de asociere ONG Sistemul Naţional de Informare şi Documentare (SNID) şi Universitatea din Piteşti; ONG SNID reprezintă asocierea bibliotecilor universitare, ale academiei şi ale institutelor de cercetare  (finanţată de CNCSIS)

2007 (2 octombrie)   CARER – Consorţiul de Achiziţie a Resurselor Electronice din România, Consorţiu al Bibliotecilor Universitare din ţară

2009 (26 octombrie)  Deschiderea unui punct de acces la informaţie (Point d’Accčs ŕ l’Information – PAI) în baza convenţiei încheiate între Universitatea din Piteşti şi Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)

2009 (4 noiembrie)  Încheierea convenţiei de colaborare între Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi Biblioteca Universităţii din Piteşti

2012 (01 octombrie)  Inaugurarea Centrului de Documentare Europeană “CDE UPIT”, cel de-al 19-lea European Documentation Centre din România

2012 (6 decembrie)  Reînoirea convenţiei încheiate între Universitatea din Piteşti şi Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)

2014 (decembrie)  Achiziţionarea unui nou sistem integrat de bibliotecă, TinRead, orientat spre utilizatori, care permite bibliotecarilor să definească noi servicii şi să extindă obiectivele serviciilor tradiţionale.

2015 (ianuarie) Protocol de aderare la reţeaua de biblioteci din cadrul Sistemului informatic dedicat bibliotecilor: Catalog Colectiv Naţional şi Bibliotecă Digitală BIBLIO.RO