Centrul de Documentare Europeană UPIT

- CDE UPIT -

 

 

 

 

Centrul de Documentare Europeană CDE UPIT (cel de-al 19-lea European Documentation Centre din România), inaugurat luni, 01 octombrie 2012, la Biblioteca Universităţii din Piteşti (BUP), funcţionează în Sediul Central al Bibliotecii, corp I, etaj II, în incinta Sălii de Lectură Periodice şi se alătură celorlalte centre care  promovează extinderea educaţiei şi cercetării în domeniul integrării europene.

Rolul noului centru este de a promova şi consolida studiile şi cercetarea în domeniul integrării europene, iar misiunea este aceea de furniza comunităţii ştiinţifice şi academice, informaţii complexe şi asistenţă în documentarea privind legislaţiile, politicile şi dezbaterile europene, programele şi oportunităţile oferite de Uniunea Europeană, fiind astfel un instrument foarte util de cunoaştere a noutăţilor legate de Uniunea Europeană.

Acordul pentru înfiinţarea Centrului de Documentare Europeană “CDE UPIT” a fost semnat în luna iulie 2012 de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Conducerea Universităţii din Piteşti. Reprezentanţa Comisiei Europene în România va furniza acestui centru informaţii de ultimă oră, iar BUP pune la dispoziţie spaţiul în care funcţionează centrul, fondul de carte care se referă la politicile şi instituţiile europene, dar şi personalul calificat al bibliotecii. Centrul de Documentare Europeană CDE UPIT dispune de o colecţie de documente pe teme europene, pe suport tradiţional (cărţi, broşuri; flyere, pliante, postere; publicaţii periodice), urmând să ofere servicii de informare şi documentare pe teme europene pe suport tradiţional, electronic (CD, DVD), online (baze de date).

Spaţiul a fost amenajat cu două standuri pentru broşuri, două rafturi cu poliţe, două roll-up-uri şi mese pentru calculatoare. Au fost făcute demersuri ca în perioada imediat următoare, Centrul de Documentare Europeană CDE UPIT să fie dotat cu toate echipamentele necesare (laptop, videoproiector, suport videoproiector, imprimantă, etc.).

Centrul de Documentare Europeană CDE UPIT este deschis pentru o gamă largă de utilizatori specifici (studenţi ai Universităţii din Piteşti, cadre didactice ale Universităţii din Piteşti, personal didactic auxiliar, administrativ şi de întreţinere al Universităţii din Piteşti, cercetători din cadrul Universităţii din Piteşti, pensionari ai Universităţii din Piteşti, studenţi străini aflaţi în anul pregătitor în cadrul Universităţii din Piteşti), dar permite accesul şi utilizatorilor nespecifici (studenţi, elevi, personal didactic, didactic auxiliar, administrativ şi de întreţinere din învăţământul preuniversitar şi universitar (de stat şi particular) altele decât Universitatea din Piteşti, cadre didactice asociate ale Universităţii din Piteşti, cercetători, alte categorii de salariaţi, pensionari ai altor instituţii, alte categorii socio-profesionale de utilizatori).

Accesul în Centrul de Documentare Europeană CDE UPIT se face pe baza Permisului Card de Acces în bibliotecă. Publicaţiile puse la dispoziţia utilizatorilor se vor consulta doar în cadrul centrului. Cu ajutorul bibliotecarului, se pot accesa diferite site-uri şi documente fulltext, care conţin informaţii cu privire la Uniunea Europeană.

 

Persoane de contact:

 

Coordonator CDE UPIT,

 

Ileana BĂLAN, ileana.balan@upit.ro

e-mail personal: yaileana@yahoo.com

 

Responsabil CDE UPIT,

 

Carmen TUDOR, carmen.tudor@upit.ro 

e-mail personal: carmen_nicoleta_tudor@yahoo.com