COMPARTIMENT RELAŢII CU PUBLICUL

 

 

 

sală de lectură carte

 

Sediul central, str. Târgu din Vale, nr.1, etajul II

Tel. 0348453449

 

Custode:         Mihaela TUIU     mihaela.tuiu@upit.ro

                       Dana STANA     dana.stana@upit.ro

  

       Sala este destinată consultării fondului general de carte. Dispune de 14 calculatoare cu acces OPAC (On line Public Acces Catalogue) şi INTERNET, echipament antifurt cu avertizare sonoră şi optică, sistem de supraveghere video, locuri special amenajate pentru garderobă şi pentru bagaj. Sunt expuse peste 40.000 volume, cărţi sistematizate după C.Z.U., bazate pe principiul accesului liber la raft. Sala cuprinde şi un fond de referinţe (dicţionare de limbă, dicţionare tematice, lexicoane, enciclopedii generale şi speciale etc.) aşezat, pe cât a fost posibil, în dreptul fiecărui domeniu. În incintă se află un muzeu al bibliotecii cu vechi instrumente de lucru, diplome şi medalii, lucrări elaborate de personalul bibliotecii şi cărţi curioase.

 

sală de lectură periodice

 

Sediul central, str. Târgu din Vale, nr.1, etajul II

Tel 0348453450

 

Bibliotecari: Adriana PANEA  adriana.panea@upit.ro

                  Cristina TERTECI  cristina.terteci@upit.ro

 

Sala este destinată consultării fondului general de periodice. În raft sunt dispuse colecţii de ziare şi reviste cu caracter enciclopedic ori descriptive, anuare, STAS-uri, colecţia de legislaţie etc.

Pot fi consultate publicaţiile periodice româneşti şi străine pe toate profilurile universităţii.

 

 

secţie Împrumut

Sediul central, str. Târgu din Vale, nr.1, parter

Tel. 0348453448

 

Bibliotecari: Mihaela STOIAN  mihaela.stoian@upit.ro

 

 

      Din cele două depozite ale secţiei, pot fi împrumutate, la domiciliu, cărţi din toate profilurile Universităţii în următoarele condiţii:

·  Împrumutul se face pe baza „Permisului card”, eliberat de la Sediul Central al Bibliotecii.

·  Cadrele didactice pot împrumuta până la 5 volume la domiciliu şi 10 volume la sala de lectură, iar studenţii 4 volume la domiciliu şi 5 volume la sala de lectură, în funcţie de numărul de exemplare de care dispune biblioteca. Pentru utilizatorii nespecifici se vor acorda 5 volume la sala de lectură. Alt împrumut poate fi efectuat numai după restituirea tuturor cărţilor împrumutate.

·  Publicaţiile se împrumută la domiciliu pe o durată de 15 zile calendaristice, respectiv 45 zile calendaristice (în funcţie de numărul de volume existente în bibliotecă). Termenul poate fi prelungit de maxim 3 ori. La publicaţiile intens solicitate sau în număr mic de exemplare termenul de prelungire rămâne la aprecierea bibliotecarului.

·  Nu pot fi împrumutate două cărţi de acelaşi fel unui singur utilizator.

·  Fac excepţie de la împrumutul la domiciliu colecţiile speciale, materialele de referinţă, publicaţiile seriale, publicaţiile obţinute prin împrumut interbibliotecar şi colecţiile din sălile de lectură.

   

CORPUL B

Str. Gheorghe Doja, nr. 41

 

În clădire sunt două săli de lectură care deservesc Facultăţile de Litere, de Teologie şi de Educaţie Fizică şi Sport :

      ¨      sală de lectură carte

      Bibliotecari: Nicoleta DRĂGUŢ  nicoleta.dragut@upit.ro

 

      Tel. 0348453336

 

      ¨      sală de lectură periodice

      Bibliotecar: Tudoriţa RĂBIGAN  tudorita.rabigan@upit.ro

 

      Tel. 0348453335

Pentru aceste facultăţi împrumutul la domiciliu se realizează prin Secţia împrumut- Sediul central – corp I, parter

 

FILIALA RÂMNICU VÂLCEA

str. Calea lui Traian, nr. 43

 

Sala de lectură carte dispune de 50 de locuri şi deserveşte Facultatea de Matematică-Informatică, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Facultatea de Litere.

Bibliotecar: Laurenţiu BRĂNESCU bran_laurentiu@yahoo.com