BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

 

 

Consiliul Științific al Bibliotecii Universității din Pitești

   

    Atribuțiile și modul în care se derulează acțiunile inițiate de către Consiliu sunt cele legate de asigurarea rolului

consultativ în dezvoltarea colecțiilor, în domeniul cercetării științifice și al activităților culturale.

 

Consiliul Științific al Bibliotecii Universității din Pitești are următoarea componență:

 

Președinte:

Tatiana Oprescu – Șef Serviciu Bibliotecă

 

Membri:

 

Conf.univ.dr. Adrian Sămărescu – Prorector pentru Relații cu Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic

Prof.habil.dr.ing. Adrian Clenci – Prorector Cercetare Științifică și Informatizare

Prof.habil.dr.ing. Gabriela Plăiașu – Responsabil managementul calităţii, Centrul pentru Managementul Calităţii şi programe universitare

Conf.univ.dr. Amalia Duţu – Facultatea de Științe Economice și Drept

Conf.univ.dr. Valentina Stîng㠖 Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Lect.univ.dr. Ana Maria Tătaru – Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Conf.univ.dr.ing. Monica Iordache – Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Prof.univ.dr.ing. Alexandru Ene – Facultatea de Electronică, Calculatoare și Comunicații

Lect.univ.dr. Silvia Ciornei – Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie