BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

 

 

Consiliul Științific al Bibliotecii Universității din Pitești

   

    Atribuțiile și modul în care se derulează acțiunile inițiate de către Consiliu sunt cele legate de asigurarea rolului

consultativ în dezvoltarea colecțiilor, în domeniul cercetării științifice și al activităților culturale.

 

Consiliul Științific al Bibliotecii Universității din Pitești are următoarea componență:

 

Președinte:

Tatiana Oprescu – Șef Serviciu Bibliotecă

 

Membri:

 

Conf.univ.dr. Adrian Sămărescu – Prorector pentru Relații cu Studenții, Absolvenții și Mediul Socio-Economic

Prof.univ.dr.ing. Eduard Nițu – Prorector Cercetare Științifică și Informatizare

Conf.univ.dr.chim. Gabriela Plăiașu – Director Centru de Cercetare, Dezvoltare-Inovare

Lect.univ.dr. Sorina Șerban-Barbu – Facultatea de Științe Economice și Drept

Conf.univ.dr. Corina-Amelia Georgescu – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Lect.univ.dr. Ana Maria Tătaru – Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică

Prof.univ.dr.ing. Sebastian Pârlac – Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Prof.univ.dr.ing. Alexandru Ene – Facultatea de Electronică, Calculatoare și Comunicații

Lect.univ.dr. Silvia Ciornei – Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie