DATE GENERALE DESPRE BIBLIOTECĂ

În evoluţia sa, de la o bibliotecă tradiţională la o bibliotecă modernă, de la  o bibliotecă de facultate la o bibliotecă universitară, Biblioteca Universităţii din Piteşti şi-a diversificat colecţiile devenind o structură pluridisciplinară. 

Biblioteca Universităţii din Piteşti a suferit numeroase schimbări sub presiunea contextului social. Pentru ceea ce s-a realizat am fost orientaţi, coordonaţi, încurajaţi şi sprijiniţi, moral şi tehnic, de toţi cei care preţuiesc cartea şi care au înţeles că statutul bibliotecii trebuie reconsiderat. Drept urmare, s-a înţeles că, în dezvoltarea unei biblioteci, sunt foarte importante şi spaţiile de lectură, de depozitare şi de dezvoltare, dar şi înzestrarea cu echipamentele necesare.

Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săli de lectură cu acces direct la publicaţii, secţii de împrumut pe termen lung, sală pentru consultarea catalogului electronic (OPAC), o reţea de calculatoare cu mai multe staţii de lucru pentru acces la Internet precum şi spaţii moderne de depozitare a fondului de publicaţii. 

Ţinând cont de faptul că biblioteca este unul dintre spaţiile în care se formează viitoarea clasă intelectuală, economică, ştiinţifică şi culturală a României, biblioteca de astăzi este o structură solidă, care adună în rafturile sale cele mai importante lucrări ştiinţifice apărute la noi şi în lume. Aşadar, alături de alte structuri infodocumentare, Biblioteca Universităţii din Piteşti, trebuie să-şi reevalueze rolul în instituţia căreia îi aparţine şi în societate.

Misiunea bibliotecii este de a achiziţiona, organiza şi asigura accesul la o mare varietate de informaţii, materiale şi servicii pentru satisfacerea necesităţilor de pregătire profesională, cercetare ştiinţifică, educaţie culturală a membrilor comunităţii universitare prin dezvoltarea şi valorificarea bazei documentare şi de informaţii relevante, facilitarea accesului rapid la diverse surse de informare (proprii şi externe), dezvoltarea serviciilor prin utilizarea tehnologiilor moderne şi formarea culturii informaţionale a tuturor categoriilor de utilizatori.

Procesul de pregătire a specialiştilor în cadrul Universităţii din Piteşti nu poate fi realizat în afara cadrului social oferit de bibliotecă. În acest context, Biblioteca Universităţii din Piteşti trebuie privită ca o structură infodocumentară ce oferă direcţii şi certitudini pentru schimbarea şi consolidarea unor noi paradigme în învăţământul superior, întemeiate pe participare, profesionalism, creativitate şi competiţie.

Astăzi, Biblioteca Universităţii din Piteşti se prezintă ca o instituţie infodocumentară importantă ce asigură necesităţile informaţionale ale studenţilor şi ale cadrelor didactice şi serveşte multiplelor cerinţe ale cercetătorilor. Biblioteca Universităţii din Piteşti este o bibliotecă universitară bine dotată, care promovează idei moderne şi inovatoare.

 

 

Vă facem o invitaţie în lumea cărţii, o lume fascinantă care include în ea dorinţa permanentă a omului de cunoaştere şi înălţare spirituală, o invitaţie la Biblioteca Universităţii din Piteşti.

 

Un gând bun pentru tine, cititorule, pe care te primim cu drag, pentru a deschide poarta spre lumina lină a cărţilor.

 

Conducerea BUP