Periodice / Seriale

 

          Publicaţiile periodice (sau seriale) necesită anumite proceduri specifice de achiziţie, evidenţă, prelucrare, circulaţie, conservare şi prezervare.

Reprezintă o categorie aparte în colecţiile bibliotecii şi acest fapt este susţinut şi de faptul că în sistemul automatizat integrat de bibliotecă există modulul de control al serialelor.

Activitatea de dezvoltare, evidenţă, prelucrare, circulaţie, conservare şi prezervare a periodicelor din BUP se desfăşoară ţinând seama de:

a)               - Controlul bibliografic al serialelor;

                  - Dezvoltarea şi managementul colecţiei serialelor.

Controlul bibliografic al serialelor constă în crearea şi actualizarea bazei de date specifice acestei categorii de documente şi asigurarea accesului publicului la aceasta.

          Managementul dezvoltării colecţiilor publicaţiilor seriale implică aplicarea unei politici de selecţie şi în selecţia propriu-zisă, astfel:

Pentru derularea abonamentelor româneşti şi străine:

              - la începutul fiecărui an universitar, responsabilul acestei activităţi are mai multe întâlniri şi discuţii cu şefii de catedre pe tema bibliografiilor din toate domeniile;

             - la începutul fiecărui an universitar, toţi şefii de catedră sunt informaţi, prin adrese, asupra titlurilor serialelor sosite din anul în curs şi asupra frecvenţei acestora, urmând să fie analizate în şedinţele de catedre;

              -  în perioada octombrie-noiembrie sunt aşteptate la BUP propunerile catedrelor, ca răspuns la adresele înaintate;

             - Consiliul Ştiinţific al BUP împreună cu responsabilul periodice propun conducerii universităţii, în urma centralizării solicitărilor din partea catedrelor, listele finale cu abonamentele româneşti şi străine necesare derulării procesului de achiziţie pentru anul următor.

În ceea ce priveşte primirea donaţiilor, acestea trebuie să se încadreze în obiectivele politicii de dezvoltare a colecţiilor.   

 

Începând cu 2008, se asigură catalogarea articolelor din reviste, acest demers contribuind substanţial la pertinenţa cercetării bibliografice.

 

BUP oferă acces la LEGIS, Legislaţia României + Legislaţie Europeană