BIBLIOTECA CENTRULUI UNIVERSITAR PITEŞTI

ISIL: RO-AG-0136

  

ELIBERARE / VIZARE PERMIS CARD

 

 

Utilizatori specifici

(studenți, cadre didactice, alte categorii de personal

din Centrului Universitar Pitești)

Utilizatori NEspecifici

(studenți, cadre didactice, alte categorii de personal

din afara Centrului Universitar Pitești)

TARIFE

 

ELIBERARE Permis Card gratuit

ELIBERARE Permis Card

gratuit
VIZARE Permis Card gratuit VIZARE Permis Card gratuit

VALABILITATE

5 ani, cu vizare anuală

 5 ani, cu vizare anuală

ACTE NECESARE

- Fișă de lichidare anuală, care se prezintă Secretariatului, la începutul fiecărui an universitar, pentru vizarea carnetului de student

 

- Carnet de student vizat pe anul universitar în curs;

 

- Buletin de Identitate sau Carte de Identitate;

 

- Cerere eliberare permis    descarcă Cerere

 

- Declarație consimțământ descarcă Declaratie

 

- Carnet de student vizat pe anul universitar în curs (dacă utilizatorul este student la altă universitate);

 

- Buletin de Identitate sau Carte de Identitate;

 

- Adeverință de salariat (dacă utilizatorul este angajat);

 

- Cerere eliberare permis    descarcă cerere

 

- Declarație consimțământ descarcă Declaratie

 

 

Regulamentul Bibliotecii se află afișat la avizierul Bibliotecii, Corp I, Etaj II (lângă Sala de Lectură Carte) sau la Regulament

 

Permisele eliberate sunt valabile 5 ani, urmând a fi vizate la începutul fiecărui an universitar