BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI
 

ELIBERARE / VIZARE PERMIS CARD

 

 

Utilizatori specifici

(studenți, cadre didactice, alte categorii de personal

din Universitatea din Pitești)

Utilizatori NEspecifici

(studenți, cadre didactice, alte categorii de personal

din afara Universității din Pitești)

TARIFE

 

ELIBERARE Permis Card gratuit

ELIBERARE Permis Card

20 lei
VIZARE Permis Card gratuit VIZARE Permis Card   5 lei

Acces pentru 1 zi - 3 lei

Acces pentru 1 săptămână (5 zile lucrătoare) - 7 lei

model Cerere

VALABILITATE

5 ani, cu vizare anuală

 5 ani, cu vizare anuală

ACTE NECESARE

- Fișă de lichidare anuală, care se prezintă Secretariatului, la începutul fiecărui an universitar, pentru vizarea carnetului de student

 

- Carnet de student vizat pe anul universitar în curs;

 

- Buletin de Identitate sau Carte de Identitate;

 

- Cerere eliberare permis    descarcă Cerere

 

- Declarație consimțământ descarcă Declaratie

 

- Carnet de student vizat pe anul universitar în curs (dacă utilizatorul este student la altă universitate);

 

- Buletin de Identitate sau Carte de Identitate;

 

- Adeverință de salariat (dacă utilizatorul este angajat);

 

- Cerere eliberare permis    descarcă cerere

 

- Declarație consimțământ descarcă Declaratie

IMPORTANT: În cazul pierderii permisului card, costul eliberării unui Duplicat este de 20 lei

 

Pentru ÎNTÂRZIERI la restituirea documentelor împrumutate la domiciliu

se percep penalizări în valoare de 0,50 lei / zi calendaristică / volum împrumutat

 

Regulamentul Bibliotecii se află afișat la avizierul Bibliotecii, Corp I, Etaj II (lângă Sala de Lectură Carte) sau la Regulament

 

Permisele eliberate sunt valabile 5 ani, urmând a fi vizate la începutul fiecărui an universitar