UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

 

Biblioteca Universității din Pitești

Centrul de Formare Continuă "MUNTENIA"

 

organizează

 

STUDII POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE

 

Denumirea: MANAGEMENTUL INFORMĂRII ȘI DOCUMENTĂRII

Forma: de zi

Durata: două semestre - 1 an

Finalitatea: Diplomă de specializare

Finanțare: prin taxe de la cursanți

 

Dosarul trebuie să cuprindă:

 

- copii legalizate după:

- certificatul de naștere

- diploma de bacalaureat

- diploma de licență

- foaia matricolă

- copii nelegalizate după:

- act de identitate

- certificatul de căsătorie

- 3 fotografii 3/4 color

- fișă medicală (de la medicul de familie)

- cerere tip

 

 

Înscrierile se fac la Sediul Central al Bibliotecii Universității din Pitești,

Str. Târgu din Vale Nr.1, Corp I, Et. I

Informații la tel. 0348/453452, tel./fax 0348/453445