ACHIZIȚIA DOCUMENTELOR

 
     
 

Achiziția documentelor, acea operație "care permite dezvoltarea și actualizarea fondurilor unei biblioteci, ale unui centru sau serviciu de documentare în funcție de natura și obiectivele acestora", este specifică structurilor documentare care dețin și dezvoltă colecțiile de documente. Rolul achiziției este de a procura documente pentru bibliotecă, indiferent de suport.

Într-o bibliotecă universitară trebuie să existe o bună relație între profesori și personalul bibliotecii pentru a putea stabili necesitatea achiziționării anumitor titluri. Se iau în considerare următorii factori: programa analitică, inclusiv bibliografiile suplimentare, nevoile de cercetare din instituția respectivă, reputația științifică a autorilor, a editorilor, disponibilitatea titlurilor în fondurile unei biblioteci apropiate, prețul etc.

Achiziția se realizează centralizat la nivelul primelor etape, în informarea privind noile apariții în oferta editorială și sursele de achiziție; selecția se realizează descentralizat, urmându-i comanda și primirea publicațiilor, care se efectuează descentralizat. Informarea este determinată de două aspecte deosebit de importante: cerințele beneficiarilor bibliotecii respective și producția editorială existentă pe piață la un moment dat. Sursele de informare utilizate în acest sens sunt planurile de învățământ, bibliografiile obligatorii și facultative recomandate, numărul de studenți și cadre didactice din facultatea respectivă.