Teze de doctorat

în

Biblioteca Universității din Pitești

organizate pe domenii de cercetare, conform sistemului Clasificării Zecimale Universale

 

0 - Ştiinţă şi cunoaștere. Organizare. Ştiinţa calculatoarelor. Informare. Documentare. Bibliologie. Instituţii. Publicaţii

001 - Știința și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale

003 - Sisteme și caractere de scriere

004 - Știința și tehnologia calculatoarelor

007 - Activitate și organizare. Informare. Teoria informării și a comunicării în general (cibernetică). Inginerie umană

008 - Civilizație. Cultură. Progres

01 - Bibliografie și bibliografii. Cataloage

02 - Biblioteconomie

06 - Organizații și alte tipuri de cooperare

070 - Ziare. Presă

09 - Manuscrise. Opere rare și prețioase

1 - Filosofie. Psihologie

11 - Metafizică

14 - Sisteme filosofice. Concepții. orientări, curente, școli filosofice

159.9 - Psihologie

16 - Logică. Epistemologie. Teoria cunoașterii. Metodologie

17 - Filosofie morală. Etică. Filosofie practică

2 - Religie. Teologie

303 - Metode ale științelor sociale

304 - Probleme sociale. Practică socială. Practică culturală. Mod de viață

314 - Demografie. Studiul populației

316 - Sociologie

32 - Politică

33 - Economie. Ştiinţe economice

34 - Drept. Jurisprudenţă

35 - Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară

37 - Educaţie

39 - Antropologie culturală. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor

504 - Știința mediului înconjurător

51 - Matematica

52 - Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie

53 - Fizică

54 - Chimie. Cristalografie. Mineralogie

55 - Ştiinţele pământului. Ştiinţe geologice

56 - Paleontologie

57 - Ştiinţe biologice în general

58 - Botanică

59 - Zoologie

61 - Științe medicale. Medicină

620 - Încercarea materialelor. Materiale comerciale și cunoașterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică

621 - Construcția de mașini în general. Tehnică nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică

622 - Industrie minieră

623 - Tehnică militară

624 - Ingineria construcțiilor în general

625 - Construcția căilor de transport terestru. Construcții de căi ferate. Construcții de drumuri

626 - Inginerie hidrotehnică în general

627 - Lucrări pe căi de navigație naturale, în porturi și pe țărm. Amenajări de navigație, dragare, salvare și ajutor

628 - Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Tehnica iluminatului

629 - Tehnica mijloacelor de transport

63 - Agricultură şi alte ştiinţe şi tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieţii sălbatice

65 - Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

66 - Tehnologie chimică. Industrii chimice înrudite

67 - Industrii, meserii și îndeletniciri pentru materiale

68 - Industrii, meserii și îndeletniciri pentru produse finite și asamblate

71 - Sistematizare fizică. Sistematizare regională, urbană și rurală. Urbanism. Peisaje. Parcuri. Grădini

72 - Arhitectură

73 - Arte plastice

74 - Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă

75 - Pictură

76 - Arte grafice. Grafică

78 - Fotografie și activități similare

78 - Muzică

79 - Divertisment. Jocuri. Sport

80 - Probleme generale referitoare la lingvistică şi literatură. Filologie

808 - Retorică. Utilizarea efectivă a limbii

81 - Lingvistică. Limbi

82 - Literatură

902 - Arheologie

903 - Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități

904 - Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice

91 - Geografie. Explorarea pământului şi a altor teorii individuale. Călătorii. Geografie regională

929 - Biografii și studii înrudite

930 - Știința istoriei. Istoriografie

94 - Istorie generală